DOMŮ | O FIRMĚ | VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA | JINÉ INFORMACE | SPRÁVA
a)Vypracování podnikového plánu.
b)Vypracování rozboru hospodaření firmy po skončení požadovaného období (měsíc, čtvrtletí, rok).
c)Vypracování finanční analýzy firmy a stanovení hodnoty firmy.
d)Provedení ekonomických výpočtů podle potřeby objednatele.
e)Vypracování podnikatelského záměru k žádosti o úvěr.
4854