DOMŮ | O FIRMĚ | VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA | JINÉ INFORMACE | SPRÁVA
a)Účetní poradenství - rady a informace z předpisů o účetnictví, rady a informace z daňových předpisů o daňové evidenci a o daňových záznamech.
b)Vedení daňové evidence podle zákona o daních z příjmů a dalších předpisů.
c)Vypracování směrnic o vedení daňové evidence.
d)Zpracování daňové evidence zpětně za uplynulé daňové období.
e)Rekonstrukce daňové evidence za uplynulé daňové období.
f)Vedení účetnictví dle zákona o účetnictví a dalších předpisů.
g)Vypracování účetních směrnic.
h)Rekonstrukce účetnictví za uplynulé účetní období.
i)Vypracování záznamů dle zákona o daních z příjmů pro poplatníky mající příjmy z pronájmu.Účetní program POHODA
4823